GeoCities

Last updated July 25, 2001

Norsk Antipsykiatri
    Norwegian Antipsychiatry

Hovudindex / Main index

I Hovudindex er det norsk adresseliste, norsk og internasjonal internettliste, innføring i Psykiatrispesial og Norsk Antipsykiatri m.m.

Dokumentindeks / Index on documents:

Dokument um AURORA og Galebevegelsen står på dei respektive sidene til desse organisasjonane. Dokument um WSO/Søkelyset står her.

Antipsykiatri:
Lars Olle Engaas
Jo Lundsbakken
WSO- og Søkelyset
Herøy- / Kåre Torvholm-saka (FAMPO)
MMK
USA & Canada
Diverse:

Antipsykiatri:

Lars Olle Engaas

Engaas er freelance journalist og sosionom med mange års arbeidserfaring fra psykiatrien.

Psykiatriens makt og respekt for individet (1997) - klikk her: ENGAAS19970806
 
Jo Lundsbakken

Psykologisk selvhenføring, Hamar Arbeiderblad 10. mai 2001
http://www.oocities.org/greenliberal/20010510HA.html

WSO, AURORA og FAMPO. Nationen 29. mars 2001
http://www.oocities.org/greenliberal/20010329Nationen.html

WSO- og Søkelyset

Sjå den offisielle WSO-heimesida for fleire WSO- og Søkelysetartiklar.

2000

Amalie Skram-(1846-1905)-dagene August 2000

http://www.oocities.org/greenliberal/2000Amalie.html

Amalie Skram-(1846-1905)-days August 2000

http://www.oocities.org/greenliberal/2000AmalieEnglish.html

1997-99

- alle disse artiklene var med i Nett-SULA og de fleste var med i Papir-SULA i prosjektet Psykiatrispesial (1999):

WSO 30 år (1998) - Originalutgåve berre på Nett-SULA:

http://www.oocities.org/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwso.html

Søkelyset 10 år (1998) - Originalutgåve berre på Nett-SULA:

http://www.oocities.org/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialsokelyset.html

WSO 30 år (1998) + Søkelyset 10 år (1998) - Forkorta og uppdatert utgåve frå Papir-SULA:

http://www.oocities.org/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwsosokelyset.html

Psykiatri og menneskerettigheter - åpent møte om psykiatriloven 22. april 1999
- Originalutgåve frå Papir-SULA 1. utgåve 20. april 1999:

http://www.oocities.org/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwso990422.html

Ny lov åpner for mer overgrep i psykiatrien (1999):

http://www.oocities.org/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwso1999VG.html

Lov om psykisk helsevern - prinsipielle synspunkter fra WSO (Søkelyset 15 1999):

http://www.oocities.org/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwsolov.html

WSO: Om tvang, menneskerettigheter og ansvar (Søkelyset 15 1999):

http://www.oocities.org/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwsohus.html

Høringsuttalelse fra WSO (1997) - berre på Nett-SULA:

http://www.oocities.org/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwsohoring.html

Psykiatrien trenger reformer - ikke penger (Dagbladet 1. juni 1997):

http://www.oocities.org/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwso1997DB.html

Seksuelle overgrep innen psykiatrien (Søkelyset 14 1997):

http://www.oocities.org/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialwsosex.html
 

Herøy - / Kåre Torvholm-saka (FAMPO)

FAMPO har gått offentleg ut med støtte til Herøy- / Kåre Tolvholm-saka. Sjå http://home.sol.no/~oremoy/fragler/ (defunct), Norsk Antipsykiatris Dokumentindex (det er Dokumentindex de er inne i no), boka Fragler - fins dei?, Pandora Media, Fosnavåg (Herøy) 1993, av tidl. Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal SV Marie Lovise Widnes og tidsskriftet Søkelyset nr. 18 desember 2000 og nr. 17 mai 2000 for meir informasjon um denne saka.

Litteraturliste over Herøy- / Kåre Torvholmsaka - klikk her: TORVHOLM-litteratur
Søkelyset 18 desember 2000 Gjeninnsett redaktøren i Bygdeposten - Ytringsfrihet og sensur - Antipsykiatrissk pressepris
- klikk her: FAMPO2000DECEMBER
Søkelyset 18 desember 2000 Makthavernes bruk av psykiatri i Norge - klikk her: LIE2000DECEMBER
Søkelyset 17 mai 2000 Schizofreniepidemi på Herøy - klikk her: LIE2000MAY
FAMPO oktober 1999 og februar 2000 - klikk her: FAMPO1999OCT2000FEB
FAMPOS leder Dag Hiåsen: Åpent brev i forkant av FISK 2000 - klikk her: FAMPO19991130
Erling Folkvord: Politisk miljøkriminalitet - klikk her: FOLKVORD19970902

Medborgernes Menneskerettskommisjon (MMK Noreg):

Sjå dei redaksjonelle kommentarane til Psykiatrispesial (1999) for meir informasjon um MMK/CCHR.

Dette dokumentet var med i Psykiatrispesial (1999):

http://www.oocities.org/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialmmk.html

USA & Canada:

Mental Patients' Liberation: Why? How?: http:/www.antipsychiatry.org/mplib.htm

Don Weitz, Canada: Ten good reasons why psychiatry must be abolished:

http://www.cjnetworks.com/~cgrandy/antipsych/tengoodreasonspsyc.html

Don Weitz, Canada: 25 good reasons why psychiatry must be abolished:

http://www.eis.ca/sueclark/page5.htm (defunct)
http://www.antipsychiatry.org/25reason.htm
http://www.mentalhealthfacts.com/otherarticles/25goodreasons.htm

Peter Breggin: Electroshock: scientific, ethical, and political issues
( International Journal of Risk & Safety in Medicine 11 (1998) 5-40 IOS Press )

http://www.oocities.org/greenliberal/Breggin_ECT_1998.html

psychologist Richard Gosden, Australia:
Shrinking the Freedom of Thought: How Involuntary Psychiatric Treatment Violates Basic Human Rights

http://www.oocities.org/greenliberal/Richard_Gosden1997.html

January 24, 2001 the United Nations voted in favor of giving Support Coalition International consultative status -
a groundbreaking achievement for everybody supporting human rights in psychiatry. Here is academic / artist / author and feminist Kate MiIllett's report from a visit to th UN on behalf of SCI on February 12, 2000, one year before UN granted SCI consultative status:

http://www.oocities.org/greenliberal/SCIKateMillettUN.html

Diverse:

Professor i sosialmedisin Per Fugelli:

Dette dokumentet var med i Psykiatrispesial (1999):

http://www.oocities.org/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialfugelli.html

Mental Helse Hedmark:

Dette dokumentet var med i Psykiatrispesial (1999):

http://www.oocities.org/CapitolHill/Congress/5104/psykspesialmhhedmark.html

Please take me to the top