รู้จักพระสกุลภาคเหนือ

พระคง ลำพูน

พระเปิม ลำพูน

พระรอดวัดพระสิงห์ เชียงใหม่

รู้พระ รู้ลักษณะ รู้พุทธคุณ 15/2/46

 

ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธรูป

พระพุทธรูปสมัยอินเดีย

ความเป็นมาของศิลปะทวารวดี 15/1/46

พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย

พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง

พระพุทธรูปศิลปะพม่า Update 18/12/45

 

เกร็ดความรู้พระพุทธรูป ทางด้านอื่นๆ

หลักการศึกษา และสะสมพระพุทธรูป (Eng Version)

พระพุทธรูปศึกษาและสะสมอย่างไร

เกร็ดความรู้ พระพุทธรูปศิลปะพม่า แบ่งตามยุคสมัย 18/12/45

พระพุทธรูปเชียงแสนลังกาวงศ์ ดูอย่างไรไม่เสียรู้ 10/12/12

รู้สึกอย่างไรบ้าง กับหนังสือพระพุทธรูปใหม่ๆ 19/12/45

การแบ่งศิลปะพระพุทธรูปล้านช้างตอนต้น 21/12/45

Pre Thailand History 23/1/46

ทำไมพระพุทธรูปล้านช้าง แบ่งได้ 2 แบบ แบ่งกันอย่างไร 18/2/46
พิจารณาอายุพระเครื่องสกุลหริภูญไชย(พระสกุลลำพูน) แต่ละพิมพ์ จากวิวัฒนาการของการถ่ายทอดศิลปะ 19/3/46

 

Home