กองโรงงานเครื่องจักรกล WORKSHOP DIVISION
www.oocities.org/workshopard
ระบบมาตรฐาน บริการจริงใจ ได้คุณภาพ
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย

รู้จักองค์กร ภารกิจ / นโยบาย ผลงาน กิจกรรม 5 ส. iso9002
งานเยาวชน งานคลังพัสดุ ประกาศ/คำสั่ง หน้าต่างข่าว สารสนเทศ อื่นๆ

 


 


หากมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโปรดแนะนำที่ workshopard@hotmail.com
tel. 044-254864,254193,242820 ต่อ 161 ,162