Danske Special operations styrker og patrulje kompagni enheder
Danske special operations styrker, patruljer og fjernopklaringsenheder. Specialstyrker specialoperationsstyrker og opklaringsenheder.
in English
Protection Teams
Afghanistan
Danske specialstyrker
i irak ?
Jægerkorpset
Frømandskorpset
Sirius-patruljen
Patruljekompagni / DDIV
Bliv Frømand !
Patruljedelingen PLR
Patruljekompagni / HOK
SSR
Bliv Jæger !
AKS
Hvad er forskellen på de danske patrulje- og specialenheder ?
Protection Teams - VIDEO !
Frømandskorpset blåstempler SSR
I Danmark råder Forsvaret over fem militære specialenheder som enten kan betegnes som Special Operations Styrker  (SOS / Special Operations Forces / SOF) eller fjernopklaringsenheder (Longe Range Survelliance Units / LRS) - tidligere betegnet:
Long Range Reconnaissance Patrols (
LRRP).

Danmarks SOS og LRS-enheder er:

Jægerkorpset - Hærens Special Operations Styrke (SOS) Sammenlign

Frømandskorpset - Søværnets Special Operations Styrke (SOS) Sammenlign


Siriuspatruljen - Patrulje Nordgrønland (PNG) - Arktisk patrulje (LRSU) Sammenlign

Patruljekompagni / DDIV - fjernopklaringskompagni (LRSC) Sammenlign

Patruljedelingen / PLR - fjernopklaringsdeling (LRSD) Sammenlign

Patruljekompagni / HOK - fjernopklaringskompagni (LRSC) Sammenlign

SSR - Særlig Støtte og Rekognosceringsenhed - (LRSC+) Sammenlign


AKS - Politiets Aktionsstyrke. Aktionsstyrken er Danmarks antiterrorkorps.
          AKS er en national specialenhed. AKS er ikke en del af Forsvaret.

Andre danske opklarings- og spejderenheder:

Udover SpecialOperationsStyrker og fjernopklarings patrulje-enheder råder Forsvaret over en række opklarings- og spejderenheder på afdelingniveau i Hæren og Hjemmeværnet.
Forskellen kan illustreres ved at opdele enhederne efter Opgaver, Kapaciteter, Aktionsradius, Operativ tid og indsættelsesformer.

Læs mere: Hvad er forskellen på de danske enheder?
Hvad er forskellen på de danske patrulje- og special enheder ?
Bliv Frømand !
Andre artikler og links:
Frømandskorpsets
Kampsvømmerkursus (taktisk specialuddannelse)
Forsvarets Mærkeprøve i Kampsvømning (svømmehal-prøve)
Boarding - visitation af skibe i rum sø
Protection Teams - forsvarets bodyguards
Internationale operationer i
Afghanistan
Internationale
operationer i Irak
Politiets Aktionsstyrke AKS
Hvordan bliver jeg frømand?
Hvordan bliver jeg jægersoldat?
Hvad er patruljekompagniet?
Hvad er
patruljedelingen ?
Jægerkorpsets officielle hjemmeside
Frømandskorpset hjemmeside på forsvaret.dk
Frømandskorpste officielle hjemmeside mange billeder og filmklip
SSR - Særlig Støtte og Rekognoscering
Links
                     * * *
www.dmoz.org - www.google.dk - www.forsvaret.dk - specialoperationsstyrker -
Optagelsesprøve til Patruljekompagni / HOK
Patruljelinks