CSEREHÁT - SZÉKELYUDVARHELY
Română | English

1998. januárjától ön a -ik látogatója honlapunknak.

Remus Opris
Remus Opris kormányfőtitkár
Rendőrkordon Rendőrkordon a csereháti épületnél    
Szász Jenő Szász Jenő polgármester udvarhelyi tiltakozók körében

Svájciak májusi látogatása a csereháti épületnél, melynek során német nyelvű tiltakozó jegyzéket nyújtott át nekik Szász Jenő polgármester. (Székelyudvarhely 1998. május - képes összeállítás)

Az államé lett a csereháti terület

Többszöri halasztás után ítéletet hoztak az Aris Industrie és a csereháti apácák által beadott keresetben, amelyben az udvarhelyi önkormányzat tulajdonjogának törlését kérték a telekkönyvből. Arról a földterületről van szó, amelyen többek között a fogyatékos gyermekek számára felépített iskola is van. A perben Simona Muresan bíró kihirdette, hogy a bíróság részben elfogadja a felperes Aris Industrie Rt. által az alperes udvarhelyi tanács ellen benyújtott polgári keresetet. Eckstein Kovács Péter, a helyi önkormányzatot képviselő ügyvéd a perről egyelőre annyit tud, hogy a marosvásárhelyi bíróság elrendeli az alperesek tulajdonjogára vonatkozó bejegyzések megsemmisítését, és ugyanakkor törli a telekkönyvből az alperesek tulajdonjogát a 16.700 négyzetméter telekkönyvezett földterületre vonatkozóan. Az ügyvéd szerint ez egy olyan kereset volt, amelyet teljes mértékben vissza kellett volna utasítani, és a többszöri ítélethozatal halasztása is azt mutatja, hogy a bírónő pszichológiai nyomás alatt volt, és valósággal vergődött az objektív valóság és a jogi meggondolások között, végül egy salamoni döntést hozott: csak részben hagyta helyben a keresetet.
Az ítéletet még nem közölték ki, az ügyre még visszatérünk. (Ki tudja még hányszor és meddig?)

Egyelőre annyit tudunk, hogy az ítélet szerint a sokat vitatott földterület ezután állami tulajdonban marad. Az ítélet ellen 15 napon belül a felek fellebbezhetnek, ellenkező esetben az végleges marad. A székelyudvarhelyi önkormányzat fellebezni fog.

Székelyudvarhely, 1998. október 30.


 

Újabb tárgyalás a marosvásárhelyi táblabíróságon - június 2-án

1998 június 2-án újabb tárgyalásra kerül sor a marosvásárhelyi táblabíróságon. Ahogyan Eckstein Kovács Péter ügyvéd-szenátor tájékoztatott, ezen a tárgyaláson bírálják el azt az önkormányzati kérést, hogy más bíróságra helyezzék át a Cserehát-pereket, ugyanis a marosvásárhelyi törvényszék eljárásai sok kérdőjelt vetnek föl.
A május 29-i tárgyaláson ugyanis a bíró kitiltotta a tárgyalásról a sajtó képviselőit. Székelyudvarhely jogi képviselője nyomatékosan kérte, hogy ne vonják meg a nyilvánosságot ebben a kérdésben a tájékozódás lehetőségétől. A tárgyaláson elnöklő bíró konzultáció végett visszavonult, majd végül mégis beengedték a tárgyalóterembe a sajtó képviselőit.
Ugyancsak a június 2-i tárgyaláson vitatják érdemben azt az udvarhelyi kérést is, hogy töröljék el a közel 500 millió lejes bélyegilletéket is, hiszen az nem indokolt olyan körülmények között, amikor az épület felértékeléséhez szükséges befelyezettségi állapotról egyelőre nem lehet beszélni.

Székelyudvarhely, 1998. június 1.        

 

A székelyudvarhelyi Csereháti Egyesület felhívása
Tisztelt Hölgyem, Uram! Tisztelt Cégvezető!
Az egyre inkább nyomasztó, mindennapjainkat mérgező csereháti ügy számunkra elfogadható megoldási lehetőségének keresése érdekében alakult meg Székelyudvarhelyen 1998. május 21-én 'A Csereháti Iskoláért Egyesület'.
Az egyesület célja, hogy non-profit civil társadalmi szervezetként a város lakosságának, illetve önkormányzati képviselő-testületének elvárásai szerint fejtse ki tevékenységét, hisz az iskola helyzetének végső megoldásából nem maradhat ki Székelyudvarhely városa.
Az egyesület megalakulása óta az ügy folyamata felgyorsult, elsőrendű szerepet tölt be életünkben, hiszen a marosvásárhelyi bírósági tárgyalás nem kevesebb, mint 500 millió lej bélyegilletéket rótt ki a városra, a csereháti ügy újabb tárgyalására, mely összeget 1998. május 29-ig kell befizetni.
Ehhez az összeghez kérjük az Ön, a Cége hozzájárulását lehetőségeihez, jövőbeni elvárásaihoz mérten, hiszen csak közös összefogással tudunk akaratunknak, elképzeléseinknek érvényt szerezni városunkban.
Köszönjük előre is megértését és segítő szándékát.
 
Számlaszámaink, melyekre segélyösszegeiket utalhatják itthonról és külhonból egyaránt:
Hegyi Sándor
S.C. BANC POST S.A. - Agenţia Odorheiu Secuiesc
Lei:    25110111321100166201
USD: 25110121321100166201300
DM:   25110121321100166201301
Remélve, hogy közös erőfeszítéseink sikerrel járnak,
 
Tisztelettel,
a Csereháti Iskoláért Egyesület
Székelyudvarhely, 1998. május 25.

 

Cserehát-perek Marosvásárhelyen. - Udvarhely alulmaradt!

1998 február 24-én zajlott le Marosvásárhelyen a csereháti ügy két alapperének érdemi tárgyalása. A tárgyaláson az ARIS INDUSTRIE Rt., valamint a Szeplőtelen Szív Kongregáció képviseletét hat (6) ügyvéd látta el és hozzávetőlegesen 15-en jelentek meg az apácarend nevében a tárgyalóteremben. A székelyudvarhelyi önkormányzat által megtámadott területbérbeadási szerződés, valamint az ARIS INDUSTRIE Rt. és a Szeplőtelen Szív Kongregáció között létrejött adományozási szerződés megtámadásának perében a bíróság helyt adott annak a kérésnek, hogy utalják az ügy tárgyalását feljebbviteli bíróság hatáskörébe azzal az indokkal, hogy a per tárgyát képező ingatlan értéke meghaladja a 150 millió lejt. Eckstien Kovács Péter szenátor, az udvarhelyi önkormányzat ügyvédje hiába érvelt, hogy az ingatlan értékét a felperes (Székelyudvarhely önkormányzata) kell megállapítsa, a bírónő elutasította ezt az érvelést és a bukarestiek kérését hagyta jóvá.

A másik perben úgyszintén az ARIS INDUSTRIE Rt., valamint a Szeplőtelen Szív Kongregáció került ki nyertesen, mivel a bíróság helyt adott annak a kérésnek, hogy szakértő vizsgája felül a csereháti épület alatti terület telekkönyvezési procedúráját. Székelyudvarhely ügyvédje itt is hiábavalóan érvelt azzal, hogy ez a per érdemi részét nem érinti, a bíróság nem vette ezt az érvelést figyelembe. Ennek a kérésnek egyértelműen az a célja, hogy a telekkönyvezési procedúra tisztázódásának ideje alatt az ARIS INDUSTRIE Rt. megpróbálja a Szeplőtelen Szív Kongregáció nevére telekkönyveztetni a szóban forgó 16.700 négyzetméter területet, mely Székelyudvarhely tárgyalási alapjául szolgál.
Eckstein Kovács Péter ügyvéd-szenátor megtámadja a bíróság ezen döntését. A következő tárgyalás időpontja 1998. március 10-e. Székelyudvarhely, 1998. február 26.

 

A csereháti kisegítő iskola

<--- A csereháti kisegítő iskola

 
  Az 1997 december 8-9-i események, amelyek során a román kormány és a karhatalmi erők segítségével a Szeplőtlen Szív Kongregáció nevet viselő bukaresti apácarend birtokába vette a csereháti kisegítő iskola épületét.

 

Jelentés: A Kisebbségügyi Minisztérium munkatársának jelentése az 1997. december 15-i kerekasztaltárgyalásról
 
Cyrill Bürgel, a svájci Basel Hilft Egyesület elnökének levele Székelyudvarhely polgármesteréhez. (Basel, 1997. december 18.)
 
A székelyudvarhelyi önkormányzat Cserehát akcióprogramja Székelyudvarhely (1998. január 2. - magyar nyelven)
 
Rövid háttérismertető a csereháti ügyről elsősorban azoknak, akik először hallanak az ügyről (Székelyudvarhely 1998. január 2.)

Ha csatlakozni akar a CSEREHÁT levelezői listához, írja be email-címét!
Értesítést kap ugyancsak email-en arról, hogy csatlakozása sikeres volt-e.

Ha csatlakozni akar a CSEREHÁT levelezői listához, írja be email-címét!
Értesítést kap ugyancsak email-en arról, hogy csatlakozása sikeres volt-e.

 
Dokumentumok | Archív | Friss hírek | Fotók | Tiltakozások, felhívások | Üzenetek | Sajtószemle


 

e-mail: lszoke@iname.com

Webmasters: Ádám Levente ULR

Tordai Ottó Kovács Győző


This page hosted by
Get your own Free Home Page