ตารางเวลาการปรับปรุง Web Page
วัน/เดือน/ปี
ปรับปรุง/เพิ่มเติมรายการ
21/2/46
เพิ่มเติม "รู้พระ รู้ลักษณะ รู้พุทธคุณ"
25/2/46
Museum Area: เปิดห้องแสดงพระพุทธรูปศิลปะมันดาเลย์
5/3/46
Collecting Area โฉมใหม่ พิมพ์ collecting.thaiantiquer.com เข้าได้เลย
5/3/46
Collecting Area: Advertisment Poster
6/3/46
Collecting Area: แผ่นปฏิทิน (Calendar)ในช่วง พ.ศ. 2480 - 2510
8/3/46
Add more Collecting Area: แผ่นปฏิทิน (Calendar)ในช่วง พ.ศ. 2480 - 2510
8/3/46
ห้องแสดงพระเครื่อง: พระรอดครูบากองแก้ว จ.ลำพูน
9/3/46
ห้องแสดงพระเครื่อง: เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย ปีพ.ศ.2517
9/3/46
ห้องแสดงพระพุทธรูป: พระสาวกอีกแล้วครับ
10/3/46
ห้องแสดงพระพุทธรูป: พระพุทธรูปบุเงิน
10/3/46
Collecting Area: แผ่นปฏิทิน (Calendar)ในช่วง พ.ศ. 2480 - 2510 link to Big pictures
12/3/46
ห้องแสดงพระพุทธรูป: Add more Lan-Chang Buddha Image
16/3/46
ห้องแสดงพระพุทธรูป: พระพุทธรูปล้านช้างศิลปะพื้นบ้าน Lan Chang with Folk art style
16/3/46
ห้องแสดงพระพุทธรูป: เพิ่มพระพุทธรูปพม่า ศิลปะชานและศิลปะในแขนงเดียวกัน (Chan and Late Arakan Style)
19/3/46
บทความน่าสนใจ: พิจารณาอายุพระเครื่องสกุลหริภูญไชย(พระสกุลลำพูน) แต่ละพิมพ์ จากการถ่ายทอดศิลปะ
22/3/46
ห้องแสดงพระพุทธรูป: Add more Lan-Chang Buddha Image
22/3/46
ห้องแสดงพระพุทธรูป: เพิ่มภาพพระพุทธรูป เชียงแสนสิงห์สาม
23/3/46
พระพุทธรูปในวัด: พระพุทธรูป ในวัดพระธาตุดอยสุเทพ
25/3/46

ห้องแสดงพระพุทธรูป: พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนลังกาวงศ์ องค์ที่ 1

ห้องแสดงพระพุทธรูป: พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนลังกาวงศ์ องค์ที่ 2