för kommunism

 

[English]

 

för kommunism är ett projekt för spridandet av kommunistisk teori i syfte att vara en del av diskussionen bland militanta arbetare och andra om en revolutionär strategi.


för kommunism representerar inga andra än sig själva, utan är bara en bland många röster i arbetarklassen. Projektet handlar inte om att skola utan för att ge sitt blygsamma bidrag till undanröjandet av ideologiska och praktiska hinder i klasskampen. Det viktigaste medlet för detta är dock arbetarnas självständiga verkliga kamp.


För arbetarklassens befrielse – upphävandet av sig själv som klass –, och med det hela mänsklighetens befrielse, behöver vi inget självutnämnt ledarskap i form av (för-) medlande partier eller fackföreningar. För vår befrielse måste vi organisera oss enligt kampens praktiska behov och lita till vår egna kollektiva förmåga; organisering och tillit som skapas i och som ett resultat av kamp. Kommunismen är den verkliga rörelse som upphäver sakernas kapitalistiska tillstånd.


Vad som gäller i nuläget är att som en del i arbetarklassen kämpa tillsammans med våra kamrater som jämlikar. Allt som stärker självtilliten och självaktiviteten, som stärker arbetarna som klass skall stödjas och uppmuntras. Allt som hämmar det samma, som ökar passiviteten och tilltron till auktoriteter i stat, fack och partier måste i alla lägen motarbetas.

Varje steg för den verkliga rörelsen är värt ett dussin program. Karl Marx, 1875

Kommunismen är inte en doktrin utan en rörelse som springer ur faktum snarare än principer. ... I så måtto som kommunismen är en teori, så är den det teoretiska uttrycket för proletariatets situation i sin kamp och det teoretiska sammanfattandet av villkoren för proletariatets befrielse. Friedrich Engels, 1847

 

publikationer

 

Några tankar om organisering, H. Simon, 1979/2001 [pdf] [html] [English]

Den nya rörelsen, H. Simon, 2002 [pdf] [html] [English]

No War but the Class War, flygblad, 2002 [html] [pdf]

Inget krig utom klasskriget, flygblad, 2003 [html] [pdf] [English]

En revolutionär optimist, M. Glaberman, 2003 [pdf] [html] [English]

Kommunism i Frankrike: Socialisme ou Barbarie, ICO & Echanges, H. Simon, 1998/2006 [pdf] [html] [English]

Den 'andra' arbetarrörelsen. Av K.-H. Roth. En anmälan, P. Mattick, 1976/2006 [html] [pdf]

Ned med lönearbetet! För kommunism!, flygblad, 1 maj 2006 [html] [pdf]

Kommunismen är klassernas och lönearbetets upphävande, flygblad, 1 maj 2007 [html][pdf]

 

texter

 

Kritik av Situationistiska internationalen, Gilles Dauvé, 1979/2005 [html] [pdf]

Renegaten Kautsky och hans lärjunge Lenin, Gilles Dauvé, 1977/2005 [html] [pdf]

Staten och kapitalet, ur Le Mouvement Communisme, Gilles Dauvé, 1972/2005 [html] [pdf]

Om vårt ursprung, ur Le Roman de nos Origines, La Banquise #2, 1983/2005 (Gilles Dauvé et al) [html] [pdf]

KARL MARX, K. Korsch, 1938/2004 [html]

Om Georg Lukács, Raya Dunayevskaya, 1972–73/2004 [html]

Om K–H Roth, Den "andra" arbetarrörelsen, Phillipe Bourrinet [html]

Teorin om kapitalismens sammanbrott, A. Pannekoek, 1934 [html]

numera publicerad i riff-raff #6 (2004) [pdf]

Om några principiella förutsättningar för en materialistisk diskussion om kristeorin, K. Korsch, 1933 [html]

numera publicerad i riff-raff #6 (2004) [pdf]

 

länkar

 

riff-raff – kommunism och klasskampsteori [riff-raff]

motarbetaren – socialistiskt arbetsplatsblad [motarbetaren]

 

för kommunism [e-mail]

1