กระดานข่าว อ่านสมุดเยี่ยม สมุดเยี่ยม หมวดภาษาไทย

    

ค้นหาแบบพิเศษ    ตัวเลือก    เครื่องมือเกี่ยวกับภาษา    คำแนะนำในการค้นหา 

ยินดีต้อนรับ

ประภาคารนำนาวา  การศึกษานำชีวิต 
แนะนำโรงเรียน
นโยบายโรงเรียน 
บุคลากรหมวด 
งาน/โครงการ

 นวัตกรรม

ผลงานนักเรียน 
บทความ
แหล่งความรู้
หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
มติชน
คม  ชัด  ลึก
 

คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

    

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2546 รอบ 1 
 

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก (ประเภทโควต้า) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ปี  2546   

ผลการแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์  ณ ร.ร. ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

 ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์จิตรา  สังข์เกื้อ  ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นด้านผลิตสื่อการสอนประเภทเอกสารประกอบการเรียน (อันดับ 3) ประจำปี 2545 สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

        

 

C:\My Documents\ Web

E-mail   pgan@thaimail.com  

โรงเรียนปากพูน
หมู่ 8  ต. ปากพูน  อ.เมือง  จ. นครศรีธรรมราช  80000  โทร. 0-75345414 Fax. 0-75345414