ประเภท ลักษณะ ที่มา โทษ ภูมิคุ้มกัน แหล่งรักษา กฎหมาย หน้าแรก

ยาเสพติด คือ สารจากธรรมชาติ  หรือจากการสังเคราะห์หรือ สารเคมีชนิดใดก็ตามที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน  ดม  สูบ  ฉีด หรือด้วยวิธีใดๆ แล้ว ทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ คือ
1.ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อยๆ
2.มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา
3.มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจ
4.มีผลร้ายต่อสุขสภาพกายและสุขภาพจิต
 ==> จะเห็นว่า  ยาเสพติดเป็นยาที่ให้โทษมากกว่าคุณ  ดังนั้น กฎหมายจึงควบคุมอย่างเข้มงวด  เช่น ห้ามผลิต  หรือนำเข้า  ห้ามจำหน่าย หรือ มีไว้ครอบครอง  แม้กระทั่งเสพก็ถือว่ามีความผิด

ลักษณะการติดยาเสพติด

ยาเสพติดบางชนิดก่อให้เกิดการติดได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ แต่ยาเสพติดบางชนิดก็ก่อให้เกิดการติดทางด้านจิตใจเพียงอย่างเดียว 

การติดยาทางกาย
เป็นการติดยาเสพติดที่ผู้เสพมีความต้องการเสพอย่างรุนแรงทั้งทางร่างกายและ จิตใจ เมื่อถึงเวลาอยากเสพแล้วไม่ได้เสพจะเกิดอาการผิดปกติดอย่างมาก ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเรียกว่า "อาการขาดยา" เช่น การติดฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน เมื่อขาดยาจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หาว น้ำมูกน้ำตาไหล นอนไม่หลับ เจ็บปวดทั่วร่างกาย เป็นต้น 
การติดยาทางใจ
เป็นการติดยาเสพติดเพราะจิตใจเกิดความต้องการ หรือ เกิดการติดเป็นนิสัย หากไม่ได้เสพร่างกายก็จะไม่เกิดอาการผิดปกติ หรือทุรนทุรายแต่อย่างใด จะมีบ้างก็เพียงเกิดอาการหงุดหงิดหรือกระวนกระวายใจเท่านั้น

 

 

จัดทำโดย  นายไชยา  เฉลียวพงษ์  อาจารย์ 1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดหนองคาย

1