มาตรฐาน ISO 9002

หน้าหลัก

ย้อนอดีต

คณะกรรมการบริหาร

งานคุณภาพ

คนดีของเรา

บทความ อ้างอิง

ข้อมูล สถิติ

ท่านเป็นผู้เช้าชมลำดับที่

ตั้งแต่ 15 ม.ค. 2545

 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader เพื่ออ่าน PDF file

 

คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ.....คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ.....คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ

 

ข่าวความเคลื่อนไหว

 

18 ก.ย. 2545   งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน   จัดให้มีการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่   โดยสมมุติเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์โดยสารชนกัน   มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก   มีหน่วยฉุกเฉินของมูลนิธิ   และหน่วยงานต่างๆ   นำส่งผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลทุ่งสง   ทั้งนี้เพื่อทดสอบแผนและซักซ้อมเจ้าหน้าที่   เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับรับมือกับเหตุการณ์จริง   ที่มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลต่างๆ


 

เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายกเหล่ากาชาด คุณอมรรัตน์ แกล้วทนง เยี่ยมและมอบทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่อยู่ในโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลอย่างครบถ้วนและต่อเนื่องของโรงพยาบาลทุ่งสง จำนวน 20 คน เมื่อ 18 กันยายน 2545 โดยมีผู้อำนวยการและทีมดูแลผู้ป่วย ฯ ให้การต้อนรับ


คุณวุฒิพงศ์ สมสุข กรรมการชมรมนารายณ์ประกันภัย สาขาตรัง บริจาคครุภัณฑ์เตียงเฟาว์เลอร์พร้อมราวเตียงและที่นอน 5 เตียง เครื่องทำน้ำเย็น 2 เครื่อง แก่โรงพยาบาลทุ่งสง เมื่อ 13 ก.ย. 45

โรงพยาบาลทุ่งสงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   เรื่อง "การใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานีอนามัย (HCIS) " ให้กับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน    เครือข่ายโรงพยาบาลทุ่งสง ระหว่างวันที่  31 ก.ค. - 2 ส.ค. 2545  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งสง โดยมี คุณสัมฤทธิ์ สุขทวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7  จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   กระทรวงสาธารณสุข   เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดระบบข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขในเครือข่าย   ให้ได้มาตรฐาน   สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดบริการสาธารณสุขของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  ศึกษาดูงาน   การจัดบริการการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลทุ่งสง   เมื่อ  16 ก.ค. 2545


ดูข่าวย้อนหลัง Go

สาระเพื่อสุขภาพ

กินให้สนุก มีความสุข กับ โรคเบาหวาน จากวารสารสายใยรักษ์
ยุงลาย.....ไข้เลือดออก จากวารสารสายใยรักษ์
เบาหวาน กับ ยา จากวารสารสายใยรักษ์
คุณแม่คุณภาพมือใหม่ จากคณะแพทยศาสตร์จุฬา   สำหรับคนที่กำลังจะเป็นคุณแม่ทั้งหลาย

 

สบาย..สบาย

ฝนตกรถผิด
ผู้หญิง VS ผู้ชาย (1)
World Trade Center ในโลกแห่งความฝันอันพิสุทธิ์
รัสเซีย VS อเมริกา ... ใครใหญ่ ??
"ควาย" กับ "อีบ้า"

 


ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเยี่ยมเยียน    หากมีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเว็บไซต์นี้    กรุณาเสนอแนะเราได้ในสมุดเยี่ยม

view.jpg (3085 bytes)

sign.jpg (3158 bytes)


ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย

แจ้งเตือนไวรัสตัวใหม่พร้อมวิธีป้องกันและแก้ปัญหา

What's new

ข้อมูล สถิติ แผนภูมิเปรียบเทียบผู้รับบริการ 2544-2545
ข้อมูล สถิติ ผู้รับบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2544
ข้อมูล สถิติ ผู้รับบริการรายเดือน ปีงบประมาณ 2545
สาระเพื่อสุขภาพ กินให้สนุก มีความสุข กับ โรคเบาหวาน
สาระเพื่อสุขภาพ ยุงลาย.....ไข้เลือดออก

Links

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรคติดต่อ
กรมอนามัย
กรมการแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสุขภาพจิต
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาบันการแพทย์แผนไทย
องค์การเภสัชกรรม
สำนักงานประกันสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
สำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ (สคส.)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวขภัณฑ์

องค์กรวิชาชีพ

แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

ราชวิทยาลัย

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์
ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก
วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ประชาคม ชมรม สมาคม

แพทยสมาคม
พยาบาลดอทคอม
สถานีอนามัยดอทคอม
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์

สาระ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
สำนักงานประกันสังคม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช...โดย สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช...โดย สถาบันราชภัฎ นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช...โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จังหวัดนครศรีธรรมราช...โดย สบาย.คอม

จังหวัดนครศรีธรรมราช...โดย www.kosin.com

จังหวัดนครศรีธรรมราช...โดย ลุงบุญยิ่ง

ประชาคมนครศรีธรรมราช...โดย Nakhonsi.com

หลักเมืองนครศรีธรรมราช

อำเภอทุ่งสง

เทศบาลตำบลปากแพรก

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

โรงเรียนทุ่งสง

โรงเรียนรัตนศึกษา

โรงเรียนรัตนศึกษา ชนปรีดา

สาธารณสุขนครศรีธรรมราช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

กลุ่มเภสัชกรโรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

โรงพยาบาลนครินทร์

เว็บสมาชิก

หนังตะลุง

ห้องสมุดไทย

 

 

 


Click for Nakhon Si Thammarat, Thailand Forecast

Google
Search WWW Search moph.go.th Search oocities.com

ค้นหา Webpage ได้ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

โรงพยาบาลทุ่งสง 277 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110    โทรศัพท์ : 0-7541-1044, 0-7541-1384, 0-7541-1785

http://www.oocities.com/tsh2545

e-mail : tsh2545@thaimail.com

ปรับปรุงล่าสุด ศุกร์, 27. กันยายน 2002 23:59:35

1