จัดประชุมโรคเอดส์นานาชาติ หวังประกาศความร่วมมือคือเป้าหมาย อาสาสมัครที่รักยิ่งทั้งหญิงชาย ร่วมทลายอุปสรรคจักสิ้นลง 2004ปีไทยเด่นเป็นเจ้าภาพ เพื่อกำราบเอดส์กระจุยเป็นผุยผง ศักดิ์ศรีมนุษย์สิ่งสำคัญควรมั่นคง ย่อมยืนยงหยัดอยู่คู่โลกา จำนวนคนพันกว่าอาสาสมัคร หลายสำนักร่วมดั้นด้นเพื่อค้นหา จะสำแดงจนตระหนักประจักษ์ตา ถึงคุณค่าว่าเด็กไทยไม่ธรรมดา
  ประวัติความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์ หัวข้อของการประชุม และสัญลักษณ์
  หน่วยงานรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัคร
  สวัสดิการของอาสาสมัคร   หอพักเอเชี่ยนเกมส์ , แผนที่ศูนย์ มธ. รังสิต
  Photo Album

กระดานข่าว ( Web board )

 

 

www.aids2004.org

  www.aidsthai2004.org
 

 

 
                 ประกาศรายชื่ออาสาสมัคร
           เครื่องแบบอาสาสมัคร
           News Letter Vol. 1 ( 11 July 2004 )
           News Letter Vol. 2 ( 12 July 2004 )
                 News Letter Vol. 3 ( 13 July 2004 )
    News Letter Vol. 4 ( 14 July 2004 )
    News Letter Vol. 5 ( 15 July 2004 )
 

         News Letter Vol. 6 ( 16 July 2004 )

คณะอนุกรรมการคัดเลือกและดูแลอาสาสมัคร การจัดประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 15

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 2 .พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์  02 -613-3951- 2   โทรสาร 02 - 222-1834

E-mail : volunteer@aidsthai2004.org

         

 

 

 

www.thai.net/tuvolunteer