ยินดีต้อนรับค่ะ   


    รองศาสตราจารย์สิริอร วิชชาวุธ ™
Associate Professor Siriorn Wichawut

ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ®

วิชาที่สอน จ.211 จ.371 จ.386 จ.489 จ.501 จ.628 จ.639
ภาพลวงตา

โยคะฉบับย่อ

เที่ยวต่างแดน

 

 โครงการปริญญาโทจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

 

คุณสมบัติที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน

คุณสมบัติของหัวหน้าที่ดี

ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์
® มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ®

siristereogram ทำมาจาก            www.kondo3d.com

ภาพลวงตาและภาพ 3 มิติ ดูได้จาก  www.illusionworks.com

                                        www.vision3d.com

                                         www.grand-illusions.com

ข้อมูลจิตวิทยาที่น่าสนใจ              www.thaipsychology.org