Ezt az újságot nem öncélú szórakozásból és nem is érdekesség gyanánt készítjük. Célunk az anarchista-kommunista program képviselete, a forradalmi tevékenység fokozódásának elõsegítése. Az itt közölt anyagok osztályunk harcát jelenítik meg, így azok nem képezik senki tulajdonát, vitára, agitációra, tapasztalatok levonására születtek! Minden kritikát, véleményt várunk. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy saját érdekében újságunkat az Interneten csak olyan számítógéprõl nézzegesse, ahol a felhasználó azonosítása komoly nehézségekbe ütközik, pl. Internet-kávézók, egyetemek.

PROLETÁRDIKTATÚRA A BÉRMUNKA ELLEN!
anarchista-KOMMUNISTA ÚJSÁG
utolsó módosítás: 2005.04.05. !no copyright!

! olvasd !

! terjeszd !

! vitasd meg !

Minden kritikát, véleményt várunk!
A számok nyomtatott formában is kérhetõk:
kujsag@yahoo.com

K.U. in English,

K.U. in Deutsch :

ÜBER DIE WAHLEN

EIN FLUGBLATT

"Amikor bennünket a válság, a munkanélküliség, a fizetéscsökenés sújt, és a munka egyre fársztóbbá válik, a vállalkozás szabadságát szegezik szembe velünk, s ha életviszonyaink javítását követeljük, fegyveres erõt küldenek ellenünk... S ha nem alkalmaznak fegyveres erõszakot, akkor szidalmakkal illetnek-fosztogatónak, a magántulajdon ellenségeinek neveznek. Mi vagyunk a fosztogatók, a magántulajdon ellenségei, mi, a szakadatlan robotban meggörnyedt tömeg, amely egyheti, kétheti, egyhónapi, kéthónapi munkával hitelezi meg a gazdáját, s a háztulajdonosnak elõre fizeti a lakbért, de kamatot nem kap utána, és más hitelintézethez nem fordulhat, csak a zálogházhoz. Fosztogatók, a magántulajdon ellenségei azok az állampolgárok, akik túrják a földet, szõnek, építenek, vasat kovácsolnak, reszelnek, dagasztják az agyagot és felfordulnak a nyomortól és a gyengeségtõl, miközben a másik oldalon levõk spekulálnak, intrikát szõnek, esznek, isznak, szórakoznak, elpazarolják a felhalmozott munkát, és korlátlanul élvezik a munka nélküli élet aljas elõjogait."
(Egy munkás beszéde a bíróság elõtt az I. Internacionálé ellen indított harmadik perben, 187O júniusában)


Az 5. szám tartalma (2005.03.):

Az újság nyomtathatóverziója (18 oldal)
itt tölthetõ le: ku5.rtf

 

 

5. szám címlap:

4. szám: 2003.január


A 4. szám Tartalma
:
-bevezetõ

· NÉHÁNY INFORMÁCIÓ ÉS MEGJEGYZÉS A TÖRÖKORSZÁGI BÖRTÖNLÁZADÁSOKRÓL

· AZ OSZTÁLYHARC ARGENTINAI TÖRTÉNETE


Az újság .doc-os verziója (21 oldal)
itt tölthetõ le: ku4.doc

3. szám: 2002. május


-bevezetõ a 3. számhoz

-Forrongás ARGENTÍNÁBAN 2001-2002
A nyomtatható verzió itt tölthetõ le 31.doc 500 kb, vagy e-mailben/postán elküldjük

LINKek
Még több anarchista-kommunista, forradalmi írás az Interneten:
Internacionalista Kommunista Csoport:
http://www.oocities.org/Paris/6368/

"Nem felszabadítanunk hanem elpusztítanunk kell a munkát!", szöveggyûjtemény, hírek:
http://www.oocities.org/sztrajk