ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
HOME

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
หาดหินกองหนองเรือ
 

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.หนองเรือ
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
โครงการสื่อนิทรรศการ
โครงการสื่อวิดิทัศน์
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
  กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
  กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
     
     

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

หาดหินกอง ต.บ้านผือ
ผาฝ่ามือแดง ต.บ้านผือ
ลำน้ำเซิน ต.หนองเรือ ต.บ้านกง
หนองแปน ต.กุดกว้าง
ภูเม็ง ต.ยางคำ ต.บ้านเม็ง
ภูกระแต ต.จระเข้
     
 

เว็บไซต์ใน อ.หนองเรือ

ศูนย์ท่องเที่ยว.หนองเรือ
หนองเรือของเรา
อบต.บ้านผือ
เทศบาลตำบลหนองเรือ
อบต.บ้านเม็ง
  อบต.บ้านกง
  อบต.หนองเรือ
  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือ
  ร.ร.ชุมชนโพนสว่างดอนโมง
  สถานีตำรวจภูธรหนองเรือ
 

ชมภาพ : ห้องสมุดอินเตอร์เน็ต

แนะนำ โครงการหวาง
กิจกรรมค่ายเยาวชนฯ:พัฒนาทักษะชีวิต
โครงการ กศน.ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โครงการ หวาง : เส้นทางสู่วิสาหกิจชุมชน
กิจกรรม กศน.ที่ผ่านมา

กิจกรรมจัดนิทรรศการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในงานไหม(29 พ.ย.- 10 ธ.ค.47)
ผอ.ประยงค์ตรวจเยี่ยมโครงการหวาง(5 ม.ค.48)

<<กิจกรรมอื่นๆ>>

มุม.. บทความน่ารู้..
อันตรายของยาปราบศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้อม
สาเหตุที่มาของสารมีพิษตกค้างในพืชผัก
กลุ่มพัฒนาอาชีพล่องแพ
กลุ่มพัฒนาอาชีพปุ๋ยชีวภาพ
   
 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com