"NEM FELSZABADÍTANUNK, HANEM ELPUSZTÍTANUNK KELL A MUNKÁT!"(MARX)

Last update

11.12.2004.

DEUTSCH

DIE ROLLE DER GEWERKSCHAFTEN
Programm der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands (KAPD) Mai 1920
DAS SICH SELBST ORGANISIERENDE PROLETARIAT AUF DEM GEBIET DER MONARCHIE
Nach einer Synthese unserer Grundsätze (ICG)

"Aus der KOMMUNISMUS":
www.oocities.org/paris/communisme/index.html
e-mail :icgcikg@yahoo.com

 
Legutolsó változtatások (2004.12.11):

 

A háború ellen! A kapitalizmus ellen!

A revolution times háború és a kapitalizmus ellenes irása: EGY IMPERIALISTA HÁBORÚBAN NINCS "JÓ" OLDAL! Ez az írás az Afganisztáni háború idején iródott, de aktualitása változatlan. Ugyanez modható el arról a röplapról, amit USA-ban élõ proletárok írtak A kapitalista háborúrú és béke ellen! (átvéve a KU-ból)

A No War but the Class War! honlapján számos háburúellenes forradalmi röplap található.

Legújabb szövegek az oldalon:
-Karl Platner élete és a németországi forradalmi események (ÚJ!!!!)
-IDEIGLENES MEGJEGYZÉSEK A PALESZTIN SZITUÁCIORÓL ÉS MÉG TOVÁBB
- PAUL MATTICK: AZ ÚJ MUNKÁSMOZGALOM PROBLÉMÁI
- Forrongás ARGENTÍNÁBAN
(KU 3. szam)
- AZ OSZTÁLYHARC ARGENTINAI TÖRTÉNETE (KU 4. szam)
- NÉHÁNY INFORMÁCIÓ ÉS MEGJEGYZÉS A TÖRÖKORSZÁGI BÖRTÖNLÁZADÁSOKRÓL (KU 4. szam)
- Tézisek a párizsi kommünrol (KU 2. szam)


Elõször kerül fel az oldalra egy hasonló témájú oldalakat felsoroló gyûjtemény (linkek) számos nagyon érdekes oldallal.

Megváltozott e-mail címünk: kujsag@yahoo.com!

 

SZöVEGGYÛJTEMÉNY, DOKUMENTUMOK

HENK CANNE MEIJER :AZ ÚJ MUNKÁSMOZGALOM LÉTREJÖTTE
CAJO BRENDEL: TÉZISEK A KINAI FORRADALOMRÓL
Marx: A zsidókérdéshez (1843) Lényegi kivonat
A liberter kommunisták szervezõdési platformja (1926)
Johann Most: A Tulajdon fenevad (1883)
Fiedler Rezsõ: A szakszervezeti bürorácia (1919)
CAJO BRENDEL: GIK (Nemzetközi Kommunisták Csoportja) 1934-1939
Zsil-völgyi megmozdulások 1999 telén
KIÁLTVÁNY
A SZAKSZERVEZET SZEREPE (megjelent a KERÍTÉSTÕRÕK-ben 1998)
1931-39 FORRADALMI HULLÁM SPANYOLORSZÁG TERÜLETÉN
H.C. MEIER:
NÉMETORSZÁGI TANÁCSKOMMUNISTA MOZGALMAK, 1919-33
A KOMMUNISTA PÁRT I. rész (megjelent a KERÍTÉSTÕRÕK-ben 1999)
A KOMMUNISTA PÁRT 2.rész
(megjelent a KERÍTÉSTÕRÕK-ben 2000(?))
KAPD PROGRAM, 1920
JAN APPEL: ÖNÉLETRAJZ
ÖNSZERVEZÕDÕ PROLETARIÁTUS A MONARCHIA TERÜLETÉN 1918-19.
A Internacionalista komunnista Csoport (IKCS)programorientációs tézisei (részletek)
Jugoszlávia : Kiáltvány a háború ellen (IKCS)
IKCS: IRÁNYELVEINK SZINTÉZISE
JEAN BARROT: A "RENEGÁT" KAUTSKY ÉS LEGJOBB TANÍTVÁNYA LENIN
JEAN BARROT: A kommunizmus mint az érték megszüntetéséhez vezetõ szociális mozgalom (megjelent a KERÍTÉSTÕRÕK-ben 2000)
AZ ICC ÁLLÁSFOGLALÁSA és annak KRITIKÁJA (megjelent a Kerítéstõrõkben 2000)
RADIKÁLIS SZOCIALISTÁK A XIX SZÁZADBAN AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁBAN,(1998)
MUNKANÉLKÜLI RÖPLAP (1999. Párizs)

Mahnovcsina, ukrajnai anarcho-kommunista mozgalom c. könyvecske tömörített formátumben letölthetõ itt: mahno.zip
A Kommunizmus címû újságból

A jelenlegi harcok általános jellemzõi
Olaszország : erõsödik az elnyomás!
A FAL LEDÕL! (átvéve a KERTÍTÉSTÕRÕK-bõl)

 

Elvtársak!
A kapitalizmus ideje lejárt! A proletariátus hosszú küzdelmi során szembesült a tõke társadalmának külsõségekben különbözõ formáival, a különbözõ cimkéjû demokráciákkal, a katonai, fasiszta, bolsevik diktaturákkal és szembesült avval, hogy ezek mind ugyanazt a valóságot jelentik a proletároknak, a kizsákmányolást, a nélkülözést, a munkára feláldozott életet, a háborút.

Az a tevékenység, amit a proletariátus az anarchista-kommunista forradalomban végez, szükségszerüen a tulajdon társadalma, tehát a demokrácia, a munka, az állam az érték stb. ellen kell irányuljon, elutasítva minden kompromisszumot, reformot. Ennek a cselekvésnek egy megjelenési formája ez az oldal. Kérjük minden olvasónkat,hogy ne legyen passzív szemlélõje ezeknek az irásoknak, amennyiben ilyen szándékkal olvasgatná, inkább hagyja is abba. Ennek megfelelõen várunk minden kritikát, észrevételt, megjegyzést stb. erre a címre: kujsag@yahoo.com
Az itt közölt - folyamatosan bõvitetett - szöveggyûjtemény osztályunk harcát jeleniti meg, így nem képezi senki tulajdonát, a szövegek vitára, agitációra, tapasztalatok levonására születtek, vagyis minden militáns proletárcsoport használatára!
. Természetesen nem mindennel értünk a szövegekben egyet, ennek ellenére leközöljük vitaalapnak ezeket a dokumentumokat, folyamatosan kiegészítve kritikáinkal, hozzáfüzéseinkel, és ugyanerre buzdítunk minden proletár olvasót is!
!VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

ENGLISH

WAR! WHAT IS IT GOOD FOR?
Provisional notes on the situation in Palestine and further afield

COMRADES! (Manifesto)
Spontaneous proletarian organisation during the austro-hungarian monarchy, 1918-19.

from "COMMUNISM":
Against the Myth of Democratic Rights and Liberties
Communism against Democracy
AGAINST THE DICTATORSHIP OF THE ECONOMY,
LET'S FIGHT FOR THE DICTATORSHIP OF OUR NEEDS
!

Albania :The proletariat confronts the bourgeois State
Communism against Democracy

more from "Communism":
www.oocities.org/paris/communisme/index.html

e-mail:icgcikg@yahoo.com

[no copyright]

Az oldal 1024*768-as felbontásra ajánlott

HIREK 2OO1

JANUÁR, FEBRUÁR, MÁRCIUS, ÁPRILIS, MÁJUS, JÚNIUS
JÚLIUS, AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

HIREK 2002

JANUÁR FEBRUÁR Március

Hirek 2003

Január Február Március Április Május Június Július

A harc állandó, ezen a pár oldalon a világszerte zajló osztályharcról adunk híreket. Sajnos erõteljesen rá vagyunk szorúlva a burzsoázia médiáira (ez is osztályunk gyengesége). Éppen ezért várjuk a leveleket ezekrõl a harcokról. De ha valaki ismer olyan oldalt, ahol efféle hírek stb. vannak, vagy bõvebb információi vannak proletárakciókról annak a segítségét megköszönnénk.

A HÓNAP VERSEI :)

PANHOLZER: A BÉR

Sok éven át a gyárba járt
És munkájával pénzt csinált-
Urának.

Nehézmunkáért könnyû bér,
Munkája milliókat ér-
Urának.

Munkája szerzett száz csodát,
Asszonyt, autót és palotát-
Urának.

Odadta minden erejét,
Odadta csontja velejét-
Urának.

De végre térde megrogyott,
Tovább- dolgozni nem tudott-
Urának.

Nincs munka...a tél közeleg...
Ment, s vett egy darab kötelet-
Magának.

BERTOLT BRECHT: HATÁROZAT

Mérlegelve gyöngeségünket, ti
Szolgaságot hoztatok reánk.
E törvényeket most szemétre vetjük mi,
Mérlegelve, hogy nem kell a szolgaság.
Mérlegelve, hogy ti viszont ekkor
Mellünknek ágyukat szögeztek,
Úgy döntöttünk, hogy a halálnál ezentúl
Jobban féljük a rossz életet.

Mérlegelve, hogy öklünk faljuk föl,
Amíg tûrjük, hogy meglopjatok,
Leszögezzük: nem választ el kenyerünktõl
Más, csak törékeny kirakataitok.
Mérlegelve, hogy ti viszont ekkor
Mellünknek ágyukat szögeztek,
Úgy döntöttünk, hogy a halálnál ezentúl
Jobban féljük a rossz életet.

Mérlegelve, hogy itt házak állnak,
Míg fölöttünk nincs más, csak az ég,
Úgy gondoltuk, hogy beköltözünk azokba,
Mert az odukból nekünk már rég elég.
Mérlegelve, hogy ti viszont ekkor
Mellünknek ágyukat szögeztek,
Úgy döntöttünk, hogy a halálnál ezentúl
Jobban féljük a rossz életet.

Mérlegelve, hogy van szén, mialatt
Szén hiján hidegben reszketünk,
Úgy gondoljuk, elhozzuk azt magunknak,
Mérlegelvén, hogy így lesz melegünk.
Mérlegelve, hogy ti viszont ekkor
Mellünknek ágyukat szögeztek,
Úgy döntöttünk, hogy a halálnál ezentúl
Jobban féljük a rossz életet.

Mérlegelve, hogy rendes bért nekünk
Ti nem adtok semmi szín alatt,
Mérlegeltük, hogy lesz csak méltó bérünk,
Ha birtokunkba vesszük a gyárakat.
Mérlegelve, hogy ti viszont ekkor
Mellünknek ágyukat szögeztek,
Úgy döntöttünk, hogy a halálnál ezentúl
Jobban féljük a rossz életet.

S mérlegelvén, hogy a kormányzatnak
Nem hihetjük egyetlen szavát,
Ezentúl majd saját vezetésünk alatt
Épül körénk egy lakhatóbb világ.
S mérlegelvén, hogy az ágyuk szava
Érthetõ szó számotokra csak,
Hát most az érthetõség kedvéért oda
Irányítjuk az ágyukat.

BERTOLT BRECHT: HATÁROZAT

Mérlegelve gyöngeségünket, ti
Szolgaságot hoztatok reánk.
E törvényeket most szemétre vetjük mi,
Mérlegelve, hogy nem kell a szolgaság.
Mérlegelve, hogy ti viszont ekkor
Mellünknek ágyukat szögeztek,
Úgy döntöttünk, hogy a halálnál ezentúl
Jobban féljük a rossz életet.

Mérlegelve, hogy öklünk faljuk föl,
Amíg tûrjük, hogy meglopjatok,
Leszögezzük: nem választ el kenyerünktõl
Más, csak törékeny kirakataitok.
Mérlegelve, hogy ti viszont ekkor
Mellünknek ágyukat szögeztek,
Úgy döntöttünk, hogy a halálnál ezentúl
Jobban féljük a rossz életet.

Mérlegelve, hogy itt házak állnak,
Míg fölöttünk nincs más, csak az ég,
Úgy gondoltuk, hogy beköltözünk azokba,
Mert az odukból nekünk már rég elég.
Mérlegelve, hogy ti viszont ekkor
Mellünknek ágyukat szögeztek,
Úgy döntöttünk, hogy a halálnál ezentúl
Jobban féljük a rossz életet.

Mérlegelve, hogy van szén, mialatt
Szén hiján hidegben reszketünk,
Úgy gondoljuk, elhozzuk azt magunknak,
Mérlegelvén, hogy így lesz melegünk.
Mérlegelve, hogy ti viszont ekkor
Mellünknek ágyukat szögeztek,
Úgy döntöttünk, hogy a halálnál ezentúl
Jobban féljük a rossz életet.

Mérlegelve, hogy rendes bért nekünk
Ti nem adtok semmi szín alatt,
Mérlegeltük, hogy lesz csak méltó bérünk,
Ha birtokunkba vesszük a gyárakat.
Mérlegelve, hogy ti viszont ekkor
Mellünknek ágyukat szögeztek,
Úgy döntöttünk, hogy a halálnál ezentúl
Jobban féljük a rossz életet.

S mérlegelvén, hogy a kormányzatnak
Nem hihetjük egyetlen szavát,
Ezentúl majd saját vezetésünk alatt
Épül körénk egy lakhatóbb világ.
S mérlegelvén, hogy az ágyuk szava
Érthetõ szó számotokra csak,
Hát most az érthetõség kedvéért oda
Irányítjuk az ágyukat.