Zer dugu berri? / What's New?

 
Gure hasiera xume hartatik... Since our humble begginings
1999.12.20
* GeoNativeren 3. urtemuga pasatu da, eta 2000. urtean sartzera goaz. Azken urte honetan geldoago, baina hazten segitu du honek. Milurte berrirako, taula berriak, eta Errusiako errepublika autonomo guztiak kubriturik honenbestez, Udmurtia, Jakutia (Sakha) eta Mordoviarekin (Erzia eta Mokxa hizkuntzak). Horiez gain: Txuktxi eta Evenki Siberian, eta Turkiera Bulgarian. Orri jakin batean neurgailu estatistiko bat ezarri dugu, ingelesezko taulen aurkibide nagusiak dituen bisitak neurtzeko.
* 3. aniversary of GeoNativeren while preparing to enter the 21st century. We continue growing. For the new millennium, new tables that finnally cover all autonomous republics of Russia, with the additions of Udmurtia, Yakutia (Sakha) and Mordovia (Erzya and Moksha languages). Even more: Chukchi and Evenki in Siberia, and Turkish in Bulgaria. We have also installed a 'stats' page counting visits to the Main Index.

1999.10.09
* Taula berriak: Poloniarrak Letonian; Bulgariarrak Jugoslavian; Pedi (ipar Sotho) hizkuntza Hego Afrikan. Eguneratuak: Hego Afrikako Sotho, Zulu eta Xhosa hizkuntzen taulak, Afrikaans eta ingelesezko izenekin eta guzti.
* New tables: Poles in Latvia; Bulgarians in Yugoslavia; Pedi (Northern Sotho) in South Africa. Updated: South African languages Sotho, Zulu and Xhosa, with tables including Afrikaans and English names.

1999.09.01
* Taula berriak: Gutxiengo alemanak (lehengoak eta oraingoak) Jugoslavian (Serbia), Bosnian, Kroazian, Eslovenian, eta Italiako Friuli eskualdean; Behe Alemaniera edo Behe Saxoniera Holandan eta Alemanian; Errumaniera, Eslovakiera eta Serbiera Hungarian; Serbiera eta Kroaziera Errumanian; Kroaziera Italian; Enga hizkuntza Papua Ginea Berrian; Greko musulman pontikoak Turkian. Eguneratuak: Uigur herria Txinan; Italiera Kroazian; Kosovoko Albaniera; Sorbiera; Erromantxea eta Ladinera; Bavariar dialektoak Italian; Frisia.
* New tables: German minorities (old and present) in Yugoslavia (Serbia), Bosnia, Croatia, Slovenia, and Italy's Friuli region; Low German or Low Saxon in Germany and the Netherlands; Romanian, Slovak and Serbian in Hungary; Serbian and Croatian in Romania; Croatian in Molise, Italy; Enga in Papua New Guinea; Muslim Pontic Greek in Turkey. Updated: Uighur in China; Italian in Croatia; Kosovo Albanian; Sorbian; Romansh and Ladin; Bavarian dialects in Italy; Friesland.

99-03-05
* Taula berriak: Gutxiengo alemanak (lehengoak eta oraingoak) Ekialdeko Europan (Polonia, Hungaria, Txekiar errepublika, Eslovakia, Errusia, Ukrainia); Lituaniera Kaliningrad eskualdean (Errusia); Ukrainiera Eslovakia, Polonia, Errusia eta Moldavian; Errumaniera Ukrainian; Hungariera Kroazian; Poloniera Ukrainian. Eguneratuak: Hungariera, Erruteniera, Baxkirrera Errusian (Baxkortostan errepublikatik kanpoko izenak barne).
* New tables: German minorities (old and present) in Eastern Europe (Poland, Hungary , Czech republic, Slovakia, Russia, Ukraine); Lithuanian in Kaliningrad (Russia); Ukrainian in Slovakia, Poland, Russia and Moldova; Romanian in Ukraine; Hungarian in Croatia; Polish in Ukraine. Updated: Hungarian, Ruthenian, Bashkir in Russia (including names outside Bashkortostan)

99-02-05
* Taula berriak: Estoniera Errusian; Sinkyone eta Barbareño Txumax Kalifornian; Algonkin Quebecen; hegoaldeko Tepehuan Mexikon. Eguneratuak: Suediera eta Voro-Seto Estonian, Katalana Frantzian, Kalmukia errepublika Errusian; Innu-Montagnais Quebecen.
* New tables: Estonian in Russia; Sinkyone and Barbareño Chumash in California; Algonkin in Quebec; southern Tepehuan in Mexico. Updated: Swedish and Voro-Seto in Estonia, Catalan in France, Kalmyk in Russia, Innu-Montagnais in Quebec.

99-01-25
* Taula berriak: Turkiera Mazedonian; Laz-Mingreliera Turkian; Gitxsan-Nisga'a, Cayuga, Lushootseed, Nuxalk eta Coeur d'Alene ipar Amerikan; Tohono O'odham Arizonan; Huitxol, Purépecha (Tarasko) eta Txinanteko (San Juan Lealao) Mexikon. Eguneratuak: Mohawk, Esloveniera.
* New tables: Turkish in Macedonia; Laz-Mingrelian in Turkey; Gitxsan-Nisga'a, Cayuga, Lushootseed, Nuxalk (Bella Coola) and Coeur d'Alene in North America; Tohono O'odham in Arizona; Huichol, Purépecha (Tarascan) and Chinantec (San Juan Lealao) in Mexico. Updated: Mohawk, Slovenian.

99-01-12
* Taula berriak: Aleutera and Erdialdeko Alaskako Yupik Alaskan, Karuk eta Wintu Kalifornian, Tofalar Errusiako Siberian, Okzitaniera Euskal Herrian eta Katalunian (Aran haranean). Eguneratuak: taula okzitaniarrak, Euskal Herriko informazioa, Friulera, Tamazight edo berberea (Ceuta eta Melilla barne). Idazkera zuzena adierazteko irudi berriak gehitzen hasi gara. Hasteko, ikus Tuva-ko taula berria.
New tables: Aleut and Central Alaskan Yupik in Alaska; Karuk and Wintu in California, Tofalar in Russian Siberia, Occitan in the Basque Country and Catalonia (Aran valley). Updated: all Occitan tables, Basque information, Friulian, Tamazight (including Spanish-occupied Ceuta and Melilla). We begin adding new images to show the proper script of each language; see our first trial, the Tuvinian page.

98-12-09
* Taula berriak: Kwak'wala (Kwakiutl) Kanadan; Arumaniera Mazedonia, Albania, Grezia, Errumania eta Bulgarian; Ulster-Scots Ipar Irlandan; Gaelikoa Nova Scotian (Kanada); Ekialdeko Frisiera Alemaniako Saterland-en. Eguneratuak: Irlandesa.
New tables: Kwak'wala (Kwakiutl) in Canada; Aroumanian in Macedonia, Albania, Greece, Romania and Bulgaria; Ulster-Scots in Northern Ireland; Gaelic in Nova Scotia (Canada); Eastern Frisian in Saterland, Germany. Updated: Irish.

98-12-01
* GeoNative-ren 2. urteurrena, eta ospatzeko, gure hizkuntzen zerrenda 200 mintzairaraino luzatu dugu, eta diseinu eta logo berria estreinatu ditugu.Taula berriak: Australiako gure lehen hizkuntza aborigenoak (Guugu Yimithirr, Gooniyandi, Dyirbal, Arabana-Wangkangurru, Yugambeh, Yagara); Tinrin Kanaky edo Kaledonia Berrian (kolonia frantsesa); Loniu Papua Ginea Berrian; Franko-proventzala eta Frantsea Aosta haranean (Italia); Shona Zimbabwe-n; Txekiera Errumanian; Inga Kolonbian; Chamorro Guam-en; Fox, Menomini eta Delaware EEBBetan; Itsasarteetako Salish, Spokane eta Shuswap EEBB-Kanada mugaldean; Garifuna Belize, Guatemala, Honduras eta Nikaraguan; Jakalteko, Q'anjobal, Akateko, Xinka, Mam, Tz'utujil eta Q'eqchi' Guatemalan; Yukateko, Tzotzil, Pima Bajo, Mixteka, Chimalapako eta Veracruzko Zoke Mexikon. Eguneratuak: Navajo; Ainu; Mazedoniera Grezian; Ojibwe; K'iche'; eta Pueblo hizkuntzak New Mexico-n (Tewa, Tiwa, Towa, Keres, Zuñi).
2nd anniverdary of GeoNative, reaching the total number of 200 languages covered, and introducing design inprovements and a logo. New tables: our first aboriginal languages from Australia (Guugu Yimithirr, Gooniyandi, Dyirbal, Arabana-Wangkangurru, Yugambeh, Yagara); Tinrin in New Caledonia (French colony in the Pacific); Loniu in Papua-New Guinea; Franco-provençal and French in Aosta Valley (Italy); Shona in Zimbabwe; Czech in Romania; Inga in Colombia; Chamorro in Guam (US colony in the Pacific); Fox, Menominee and Delaware in the US; Straits Salish, Spokane and Shuswap in the US-Canada border; Garifuna in Belize, Guatemala, Honduras and Nicaragua; Jacaltec, Q'anjobal, Acatec, Xinca, Mam, Tz'utujil and Q'eqchi' in Guatemala; Yucatec, Tzotzil, Pima Bajo, Mixtec, Chimalapa Zoque and Sierra Popoluca in Mexico; Updated: Navajo; Ainu; Macedonian in Greece; Ojibwe; K'iche'; and Pueblo languages of New Mexico (Tewa, Tiwa, Towa, Keres, Zuñi).

98-10-20
* Berriak: Wolof Senegalen; Aymara Bolivian; Mapudungun Txilen; Oluta-Mixe, Otomi (Hñähñü), Matlatzinka, Zapoteko (San Lucas Quiavini) eta Seri Mexikon; Halkomelem Kanadan; Ahtna, Koyukon, Tanana eta Dena'ina Alaskan; eta Pomo, Sioux (Lakota, Dakota), Omaha-Ponca eta Wishram-Wasco (Chinook) beste EEBBetan. Eguneratuak: Xhosa Hego Afrikan; Slave eta Tutchone; Maliseet-Passamaquoddy eta Abenaki Ameriketan.

New tables: Wolof in Senegal; Aymara in Bolivia; Mapudungun in Chile; Oluta-Mixe, Otomi (Hñähñü), Matlatzinca, Zapotec (San Lucas Quiavini) and Seri in Mexico; Halkomelem in Canada; Ahtna, Koyukon, Tanana and Dena'ina in Alaska; and Pomo, Sioux (Lakota, Dakota), Omaha-Ponca and Wishram-Wasco (Chinook) in the rest of the US. Updated: Xhosa in South Africa; Slave and Tutchone; Maliseet-Passamaquoddy and Abenaki in North America.

98-10-01
* Berriak: Koriak, Nganasan eta Hunzib Errusian; Karaim Lituania eta Ukrainan; Portugesa Espainian, Kurduera Sobiet Batasun ohian (Azerbaijan, Armenia, Georgia eta Turkmenistan) eta Libanon. Eguneratuak: Galizia, Asturias, Krimeako Tatarrak, HTMLko karaktereen taula Alphabet Street atalean.
New tables: Koryak, Nganasan and Hunzib in Russia; Karaim in Lithuania and Ukraine; Portuguese in Spain, Kurdish in Lebanon and in the former Soviet Union (Azerbaijan, Armenia, Georgia and Turkmenistan). Updated: Galicia, Asturias, Crimean Tatar, and the table of HTML-displayable characters in the Alphabet Street section.
 
98-09-08
* Hau berrikuntza! Ameriketako hizkuntza mordoa gehitu dugu: Innu Kanadan (Ekialdeko Cree, Atikamekw, Naskapi & Montagnais); Haida (Kanada); Mikmak (Kanada); Maliseet-Passamaquody (EEBB-Kanada); Dene herriak Kanada eta Alaskan (Gwich'in, Tutchone, Slavey, Beaver); Athapaskar herriak Kalifornian (Hupa, Kato, Wailaki); Mohawk eta Wyandot (EEBB & Kanada); Sayulteko (Mexiko); Pipil (El Salvador); Maya hizkuntza batzuk Guatemalan (Achi, Ch'orti', K'iche', Ixil, Poqomam). Berriturik: Inuit-en taula guztuak, bereziki Inupiaq hizkuntzarena Alaskarako.
 * A lot of Native American languages added: Innu (Eastern Cree, Atikamekw, Naskapi & Montagnais) in Canada; Haida (Canada); Micmac (Canada); Maliseet-Passamaquody (US-Canada); Dene nations of Canada and Alaska (Gwich'in, Tutchone, Slavey, Beaver); Athabascan languages of California (Hupa, Kato, Wailaki); Mohawk and Wyandot (US & Canada); Sayulteko (Mexico); Pipil (El Salvador); some Maya languages of Guatemala (Achi, Ch'orti', K'iche', Ixil, Poqomam). Updates: all Inuit tables, specially Inupiaq in Alaska.
98-08-20
* Taula berriak: Galiziera Galiziatik kanpo; Astur-leonesa Gaztela-Leon-en eta Portugalen (asturieraren orria eraldatu dugu); Ainu Japonian; Ingriako finlandiera Errusian; Avar eta Lezgin Dagestan-en (Errusia); Altai errepublika (Errusia). Eguneratuak: Kurdistan Turkiarra, Inguxera Ipar Osetian (Kaukasoa).
 * New tables: Galician outside Galicia; Astur-Leonese in Spaain and Portugal (Asturian rep-arranged); Ainu in Japan; Ingrian Finns of Russia; Avar and Lezgin in Dagestan (Russia), Altay in Siberia (Russia). Updated: Kurdish in Turkey, Ingush in North Ossetia (Caucasus).
98-08-03
* Taula berriak: Kurdistan irakiarra, grekera Italian (Griko mintzaira eta Grekanikoa), Ipar Zipre (grekera + turkiera), Kven (finlandiera Norvegian), Ladinera Italian, Oromo herria Etiopian. Eguneratuak: Kazakhstan, Kirgizstan, Azerbaijan, Tadjikistan, Turkmenistan, suediera Finlandian, gaelikoa Eskozian, Hego Tirol, Sami taula guztiak (bereziki Errusiakoa), Gales, Frisia; bisitarien iritzien atala ere berritu dugu.
* New tables: Iraqi Kurdistan, Greek in Italy (Griko & Graecanic), North Cyprus (Greek + Turkish), Kven (Finnish in Norway ), Ladin in Italy, Oromo nation in Ethiopia. Updated: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Tajikistan, Turkmenistan, Swedish in Finland, Gaelic in Scotland, South Tirol, all Sami tables (specially the one for Russia), Wales, Frisia; moreover, the section with the comments by the visitors has been renewed and redesigned.
98-07-07
* Taula berriak: Kurdistan irandarra eta grekera Anatolian (Turkia). Eguneratua: Kosovo (albaniera Jugoslavian).
 * New tables: Irani Kurdistan and Greek in Anatolia (Turkey). Updated: Kosovo (Albanian in Serbia, Yugoslavia).
98-07-01
* Opor luze batzuen ondoren, berriro lanean. Taula berriak: Albaniera Grezian eta grekera Albanian; turkiera Grezian eta grekera Turkian; errusiera Alaskan; Malta; Sesotho eta Afrikaans Hego Afrikan. Eguneratuak: Abkhazia, Aragoi, Mazedoniera.
 * After a long rest, back on work. New tables: Albanian in Greece and Greek in Albania; Thrace: Turkish in Greece and Greek in Turkey; Russian in Alaska; Maltese in Malta; Sesotho and Afrikaans in South Africa. Updated: Abkhazia, Aragonese, Macedonian.

(1996tik 1998ra bitartean izandako bilakaera, beste orri honetan gordetzen da)
(Our history from1996 to1998 is kept in this page)

96-12-01.
GeoNative-ren irekiera publikoa, taula bakan batzuekin. Hasierako taulak: Bretainia, Eskozia, Korsika, Paisos Catalans (Balears, Catalunya, València), Gales, Irlanda, Frisia, Friuli, Galizia, Okzitania, Sardinia, Sobiet Batasuna zena (soilik euskarazko transliterazio bakan batzuk), Hego Tirol.
Gure edukiak: Hasieran / Orain | Hizkuntzak: 12 / 233 | Taulak: 15 / 355
GeoNative goes public with just some tables: Brittany, Scotland, Corsica, Catalan countries (Balearic Islands, Catalonia, València), Wales, Ireland (Northern Ireland + Republic of Ireland), Frisia, Friuli, Galicia, Occitania, Sardinia, South Tirol, and some Basque transliterations for the former USSR.
Total count: When we began / Now | Languages: 12 / 233 | Tables: 15 / 355
 
1996-10.
Urriaren amaieran hasi gara gune hau prestatzen.
We have begin constructing this the last days of october, 1996.


Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak
Your comments, corrections, additions

->

geonative@oocities.com


GeoCities© GeoNative [http://www.oocities.org/geonative]
Maintained by
Luistxo Fernandez and hosted by GeoCities
Get your own
Free Home Page